Despre

Vizualizaţi prezentarea detaliată aici: Prezentare CTT

Centrul de training pentru turism funcţionează în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie şi este menit să răspundă:

 • nevoilor sectoriale şi regionale de formare în turism

 • nevoilor angjaţilor din acest sector privind calificarea şi perfecţionarea profesională

        Aprobat spre înfiinţare în 2002, Centrul de training pentru turism a fost creat printr-un proiect pilot Leonardo da Vinci derulat în perioada 2004-2006

Centrul de training pentru turism promovează:

 • o formă de învăţământ cu caracter teoretic şi practic

 • un program de formare/perfecţionare vocaţională modern, dinamic, flexibil, în concordanţă cu un învăţământ competitiv pe plan internaţional

Centrul de training pentru turism funcţionează după un meniu curicular european.

       Cursurile se desfasoara modular la sfarsit de saptamana.( joi,vineri si sambata dupa amiaza)

Centrul de training pentru turism al UBB acordă diplome de calificare ale Ministerului Educaţiei Naționale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale şi Ministerului Turismului, care, prin aplicarea Apostilei de la Haga, sunt recunoscute în Europa.

Centrul de training pentru turism colaborează cu unităţi de turism (agentii, hoteluri, restaurante, pensiuni turistice, etc) în vederea asigurării practicii profesionale în ţară dar şi în străinătate – Job Trust (Grecia)

Centrul de training pentru turism se adresează:

 • tuturor celor care doresc să obţină o calificare în domeniile menţionate

 • lucrătorilor din turism

Centrul de training pentru turism asigură:

 • condiţii deosebite de studiu;

 • studierea a două limbi străine de circulaţie internaţională (limba engleză şi limba franceză);

 • stagiu practic în agenţii de turism, hoteluri, restaurante, pensiuni turistice;

 • suport de curs pentru fiecare disciplină (cărţi de specialitate, format electronic);

 • cursuri interactive pe baza utilizării tehnologiei informative şi a metodelor didactice moderne;

 • acces la internet;

 • bibliotecă de specialitate care cuprinde cca 500 de volume de apariţie recentă din domeniul turistic şi alte materiale conexe

Formare şi calificare profesională prin:

 • cursuri de specialitate şi lingvistice susţinute de cadre didactice ale Universităţii Babeş-Bolyai, specialişti din turism şi practicieni din ţări UE pentru profilurile:

  • manager în activitatea de turism

  • agent de turism-ghid

  • administrator pensiune turistică

  • technician în hotelărie (recepţioner, consierge)

  • ghid national de turism ( touroperator)

  • formator

 • stagii de pregătire teoretică şi practică la instituţii de training din tara si strainatate

Centrul de Training pentru Turism este membru al unor reţele europene de formare, precum RTI, Job Trust Grecia, etc.