Info CTT Cursuri 2017-2018

AGENT DE TURISM –GHID

GHID NATIONAL DE TURISM –TOUROPERATOR

MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM

FORMATOR

ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICĂ

2017-2018

 

CONDITII DE INSCRIERE

 

Inscrierile la cursurile de formare profesionala organizate de CTT- UBB, se desfasoara in perioada 1 octombrie – 30 octombrie 2017.

 

Pentru inscriere se completeaza la Centrul de Training pentru Turism următoarele formulare:

-fisa de inscriere (1 exemplar)

-contractul de formare profesionala (in dublu exemplar)

 

Dosarul de inscriere va contine

copie a diplomei de Licenta, sau Adeverinta de absolvire a unei facultati (Manager in activitatea de turism, Formator)

copie a Diplomei de Bacalaureat (Agent de turism-Ghid, Administrator pensiune turistică).

copie a cartii de identitate, a certificatului de nastere,

-cazierul judiciar, taxa de inscriere şi procesare de 50 ron

– o adeverinta medicala (medicul de familie) cu specificarea: apt pentru studii.

 

ORGANIZARE CURSURI

 

Cursurile de formare profesionala incep în luna noiembrie 2017 si dureaza 6 luni (luna iunie 2018).

Orele de teorie se tin joi, vineri dupa-masa si sambata dimineaţă şi dupa-masă, modular.

Practica profesionala are durata de 3 luni.

Cele 3 luni de practica incep din a patra luna a cursurilor teoretice; se desfasoara in paralel cu teoria, în unităţi turistice, agentii de turism/hoteluri, cu care CTT are incheiate contracte de colaborare.

In cazul in care practica profesionala nu se face in Cluj-Napoca prin unităţile contractate de CTT, se poate face in localitatea de domiciliu, cu conditia ca, unitatea turistica sa functioneze in deplina legalitate (licenţă, brevet în turism, autorizaţie de funcţionare), sa completeze si elibereze adeverinta de practica.

La fiecare disciplina se asigură un suport de curs in format electronic. Profesorii/formatorii sunt persoane angrenate in mediul turistic (manageri, ghizi, agenti de turism, cadre didactice specializate).

 

EVALUARE

 

Fiecare disciplina se finalizeaza cu o evaluare pe parcurs, la care cursantul va trebui sa fie prezent şi la care se primeşte câte o nota. La final, media acestor note reprezintă condiţia de intrare în examenul final.

 

EXAMEN FINAL

 

Examenul final consta dintr-un test grila cu intrebari din tematica programei si un proiect, programate în luna iunie (de exemplu: plan de afaceri, descrierea şi administrarea unui hotel/agentie/pensiune, itinerariu turistic, cazari, calculul preturilor, etc). Comisia este desemnata de catre Autoritatea Naţională a Calificărilor si Ministerul Turismului. Nota de la examenul final va aparea pe diploma/certificatul de absolvire.

 

 

TAXE

Cursul de calificare de Agent turism-Ghid cu taxa de 1500 de lei se achita in 3 rate.

Cursul de Ghid naţional de turism-Touroperator cu taxa de 500 de lei se achită la înscriere.

Cursul de Manager in activitatea de turism cu taxa de 1900 lei se achita in 4 rate.

Cursul de Administrator pensiune turistică cu taxa de 900 lei se achită în două rate.

Cursul de Formator cu taxa de 450 de lei se achită la înscriere.

Prima rata, de 500 lei, se achita la inscriere.

Toate taxele se achită la Casieria Facultăţii de Geografie, iar chitanţele eliberate se vor preda în copie la secretariat CTT.

 

 

PRECIZARI

Pentru a urma cursul de Ghid National de Turism –Tour-operator trebuie sa se obtina calificarea de Agent de turism-Ghid.

Cursul de Ghid National, este un curs de specializare cu durata de 2 saptamani, pt obtinerea Atestatului de ghid national (pt strainatate). Cursul de specializare de Ghid National va incepe imediat dupa terminarea celui de calificare de Agent-Ghid, in luna iunie si costa 500 lei.

Dupa terminarea ambelor module (Agent-Ghid si Ghid National) se sustine examenul final -test grila si proiect, în faţa unei comisii desemnată de Minister şi ANC.

 

ATESTATE SI BREVETE

 

La finalizarea cursului de calificare de Agent de turism-Ghid, si a celui de specializare de Ghid National de Turism (Touroperator), se elibereaza certificatului de calificare şi de absolvire insotit de suplimentul descriptiv, care se eliberează de la secretariatul CTT-UBB. Actele se depun la Ministerul Turismului pentru obtinerea ATESTATUL DE GHID NATIONAL.

La finalizarea cursului de perfectionare de Manager in activitatea de turism, se elibereaza certificatului de absolvire insotit de suplimentul descriptiv de la CTT-UBB, care se depun la Autoritatea Naţionala in Turism pentru a obtine BREVETUL IN TURISM (cf. cu HG 65/2013).

 

Persoana de contact:

Elena Busuioc

Asistent manager CTT,

Facultatea de Geografie,

Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca

Tel/Fax: 0264 432020