INSCRIERI PENTRU CURS AGENT TURISM-GHID

AGENT DE TURISM –GHID- MARTIE 2016

INSCRIERE

Inscrierile se desfasoara in perioada 14 martie – 21 martie 2016.

Pentru inscriere se completeaza la CTT:

-fisa de inscriere

-contractul de formare profesionala (in dublu exemplar)

Dosarul de inscriere va contine:

copie a Diplomei de Bacalaureat

copie a cartii de identitate, a certificatului de nastere, cazierul judiciar,

-taxa de inscriere de 50 ron (se achită la saediul CTT)

-o adeverinta medicala (medicul de familie) cu specificarea: apt pentru studii.

 

ORGANIZARE CURSURI

Cursurile de formare profesionala incep la data de 17 martie 2016 şi sunt susţinute de cadre didactice universitare şi profesionişti.

Orele de teorie se desfăşoară joi, vineri si sambata dupa-masa, între orele 16,00-20,00.

Practica profesionala are o durata de 3 luni, care se desfasoara in paralel cu orele de teorie, in cadrul agentiilor de turism/hoteluri cu care sunt incheiate contracte de colaborare în perioada practicii. Practica profesionala se poate face in localitatea de domiciliu, cu conditia ca agentia sa functioneze in deplina legalitate, sa completeze si elibereze adeverinta şi documentele ce atestă stagiul de practica.

La fiecare disciplina se primeste pe e-mail un suport de curs in format electronic.

 

EVALUARE

Fiecare disciplina se finalizeaza cu o evaluare pe parcurs, la care cursantul va trebui sa fie prezent.

 

EVALUAREA FINALĂ

Examenul final consta dintr-un test grila cu intrebari din tematica programei si un proiect ales din tematica pusă la dispoziţie de CTT. Comisia de examinare este desemnata de catre ANC. Nota de la examenul final va aparea pe diploma.

 

TAXE

Cursul de calificare de Agent turism-ghid cu taxa de 1500 de lei se achita in 3 rate.

Prima rata, de 500 lei, se achita la inscriere la casieria Facultăţii de Geografie-UBB sau în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX.

ALTE PRECIZARI- ATESTAT

Pentru a urma cursul de Ghid National de Turism –Touroperator (specializare) candidatul trebuie sa deţină calificarea de Agent de turism-ghid. Cursul de Ghid National, este un curs de specializare cu durata de 2 saptamani şi vizează obţinerea Atestatului de ghid national. Va incepe imediat dupa terminarea celui de calificare de Agent-Ghid, in a doua jumatate a lunii iunie si costa 500 lei.

 

La finalizarea cursului de calificare de Agent de turism-Ghid, si a celui de specializare de Ghid National de Turism (Touroperator), se elibereaza certificatului de calificare insotit de suplimentul descriptiv de la CTT-UBB, care se depun la Ministerul Turismului pentru obtinerea ATESTATULUI DE GHID NATIONAL.

Leave a Reply