Înscrieri

Înscrierile la cursurile de formare profesională -calificare, organizate de către Centrul de Training pentru Turism, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai, se fac la secretariatul Centrului, Str. Clinicilor, Nr 5-7, in perioada 1 octombrie – 1 noiembrie a.c. (de luni până vineri, între orele 10:00-14:00)


Actele necesare pentru inscriere sunt:

  1.  Fişa de înscriere

  2. Contract de formare profesională

  3. a) Diploma de Bacalaureat (copie xerox) pentru specializările „Agent Turism- Ghid”, “Ghid National de Turism”, „Tehnician în hotelărie – RecepţionersiAdministrator pensiune turistică

b) Diploma de Licenţă (copie xerox) sau adeverinţa echivalentă acestei diplome, în cazul în care candidatului nu i s-a eliberat, încă, de la facultate, diploma de licenţă, pentru specializarea “Manager în activitatea de turism” si ” Formator”

4.   Certificat de naştere (copie xerox);
5.  
Act de identitate (copie xerox);
6.   
Adeverinţă medicală (de la medicul de familie- apt pt studii)
7.  
Cazier judiciar– (pt înscriere la cursuri de formare profesională)
8.  Taxa de înregistrare şi procesare a dosarului la ANC;
9.  Dovada achitării primei rate (prima rată a taxei de şcolarizare  in valoare de 500 lei se va achita la înscriere)

        Cursantii beneficiaza de o reducere a taxei de scolarizare daca se incadreaza in una din categoriile de mai jos:

              1. Pentru angajaţii UBB o reducere de 50% a taxei de studiu, în baza anexei 9 la contractul de muncă, formular care se completează împreună cu contractul de studii;

-aceeaşi reducere se aplică şi copiilor angajaţilor UBB, pe baza unui act doveditor.

              2. Pentru colaboratorii externi (formatori, tutori de practică, cadre didactice UBB) o reducere de taxă de 50%.

3. Pentru studenţii şi masteranzii Universităţii Babeş-Bolyai, o reducere de 25%.

LA ȊNSCRIERE ACEŞTIA TREBUIE SĂ PREZINTE O ADEVERINŢĂ DE LA FACULTATE, ȊN CARE SĂ SE SPECIFICE FAPTUL CĂ SUNT ȊNSCRIŞI LA UNA DIN SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢILOR DIN UBB.

               4. Pentru absolvenţii CTT o reducere de 25% din taxa de studiu.

NOTĂ:  Aceste reduceri de taxe se aplică la toate cursurile organizate de CTT, cu excepţia cursurilor de Ghid naţional de turism-Touroperator şi Formator, la care taxele se achită integral.