Înscrieri

Înscrierile la cursurile de formare profesională -calificare, organizate de către Centrul de Training pentru Turism, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai, se fac la secretariatul Centrului, Str. Clinicilor, Nr 5-7, in perioada 1 oct – 15 noiembrie a.c. (de luni până vineri, între orele 10:00-14:00)


Actele necesare pentru inscriere sunt:

  1.  Fişa de înscriere
  2. Contract de formare profesională
  3. a) Diploma de Bacalaureat (copie xerox) pentru specializările „Agent Turism- Ghid”, “Ghid National de Turism”, „Tehnician în hotelărie – RecepţionersiAdministrator pensiune turistică

   b) Diploma de Licenţă (copie xerox) sau adeverinţa echivalentă acestei diplome, în cazul în             care candidatului nu i s-a eliberat, încă, de la facultate, diploma de licenţă, pentru specializarea           “Manager în activitatea de turism” si ” Formator”

    4.   Certificat de naştere (copie xerox);
5.  
Act de identitate (copie xerox);
6.   
Adeverinţă medicală (de la medicul de familie- apt pt studii)
7.  
Cazier judiciar– (pt înscriere la cursuri de formare profesională)
8.  Taxa de înregistrare şi procesare a dosarului la ANC;
9.  Dovada achitării primei rate (prima rată a taxei de şcolarizare  in valoare de 500 lei se va achita la înscriere)

Cursantii beneficiaza de o reducere a taxei de scolarizare ~25% daca se incadreaza in una din categoriile de mai jos (exceptie facand cursul de Ghid National de Turism -touroperator)

– absolventi ai CTT

– studenti ai Facultatii de Geografie UBB, ai extensiilor acesteia din teritoriu si ai sectiilor de ID-IFR, inscrisi la specializarile cu profil turistic

– masteranzi ai Facultatii de Geografie, Business, FSEGA-UBB, inscrisi la specializarile cu profil turistic 

– studenti ai Facultatii de Litere UBB, specializarea ” Limbi moderne aplicate”

-angajatii Universitatii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca si copiii acestora  au o reducere de pana la 50% din taxa

La înscriere, aceşti cursanti, trebuie să prezinte, pe lângă celelalte documente, şi o adeverinţă din care să rezulte statutul de studenti, masteranzi etc. la una din facultatile/specializarile mai sus mentionate

ctt ubb